Najnowsze artykuły

W dzisiejszych czasach w związku z masowym obrotem gospodarczym, bardzo często przedsiębiorcy posługują się wzorcami umownymi w stosunkach ze swoimi kontrahentami, co umożliwia racjonalizację masowo zawieranych transakcji poprzez eliminacje kosztów i trudności, zarówno po stronie profesjonalisty jak [...]

06 marca 2017 0 221

Zgodnie z art. 1741 Kodeksu pracy „Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.” [...]

24 lutego 2017 0 227

Zgodnie z art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Zgodnie jednak z art. 46 § 1 k.p.c. strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest... [...]

20 lutego 2017 0 189

W doktrynie prawa ubezpieczeń społecznych wysuwano tezę, że na tle stosunku zatrudnienia, stosunek ubezpieczeniowy powstaje między trzema podmiotami: instytucją wykonującą ubezpieczenia społeczne, pracownikiem i pracodawcą . [...]

14 lutego 2017 0 203

Śmierć osoby bliskiej jest trudnym doświadczeniem szczególnie dla najbliższych. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej. [...]

13 lutego 2017 0 141

Zastaw rejestrowy jest atrakcyjną i popularną formą zabezpieczenia wierzytelności funkcjonującą w polskim prawie na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 6 grudnia 1996 roku. [...]

06 lutego 2017 0 230
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
97 0 6724
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2017