Najnowsze artykuły

Powszechnie przyjmuje się, że do przelewu wierzytelności na zabezpieczenie stosowane są przepisy o przelewie wierzytelności (art. 509 § 1) Kodeksu cywilnego. Należy zwrócić jednak uwagę, że jest to szczególny rodzaj przelewu wierzytelności, różniący się celem w jakim jest dokonywany. [...]

02 lutego 2017 0 167

Postępowanie pojednawcze umożliwia zawarcie ugody sądowej bez wszczynania procesu. W praktyce wierzyciele wykorzystują je przede wszystkim do przerywania biegu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub [...]

31 stycznia 2017 0 200

Pożyczka jest umową, w której dający pożyczkę (pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę (pożyczkobiorcy) określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego ... [...]

23 stycznia 2017 0 204


Umowa poręczenia uregulowana została w księdze trzeciej kodeksu cywilnego w art. 876 – 887. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. [...]

17 stycznia 2017 0 158

Rozwój technologii w XXI wieku doprowadził do powstawania nowej formy oświadczenia woli, jaką jest odcisk palca. Odcisku palca używamy w związku z logowaniem się do konta w banku, logowaniem się do telefonu komórkowego. [...]

16 stycznia 2017 0 261

Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące powołanie wykonawcy testamentu, umożliwiają spadkodawcy powołanie w testamencie osoby odpowiedzialnej
za wykonanie ostatniej woli spadkodawcy. Zasadniczym zadaniem wykonawcy testamentu jest zarządzanie majątkiem spadkowym spadkodawcy po jego śmierci... [...]

04 stycznia 2017 0 167
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
97 0 6724
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2017