Home / Artykuły / Instytucja zachowku

Instytucja zachowku

24 kwietnia 2017 0 1115

        Zachowek jest swego rodzaju zabezpieczeniem dla spadkobierców ustawowych, w przypadku, gdyby spadkodawca pominął te osoby w testamencie, tak aby jednak mogły liczyć na jakiś spadek po zmarłym.

        Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy ustawowi są zstępni, małżonkowie oraz rodzice spadkodawcy. W przypadku pominięcia w testamencie mają oni prawo dochodzić od spadkobierców wypłacenia zachowku. Ważenia wymaga, że rodzice spadkodawcy będą uprawnienie do ubiegania się o zachowek, jedynie w przypadku, gdyby spadkodawca nie miał zstępnych. Małżonek spadkodawcy, natomiast nie będzie uprawniony do ubiegania się o zachowek, jeżeli małżonkowie pozostawali w separacji.

         Wysokość zachowku nie jest stała. Co do zasady zachowek wynosi połowę tego, co uprawniona osoba otrzymałaby gdyby dziedziczyła ustawowo. W przypadku jednak gdy uprawnionym jest małoletni zstępnym zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

         Zgodnie z art. 992 kodeksu cywilnego przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni. Ponadto przy obliczaniu wartości zachowku dolicza się do spadku darowizny i zapisy windykacyjne z wyjątkiem drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku oraz zapisów zwykłych i poleceń. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku, natomiast wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalania zachowku.

         Jeżeli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

         Zgodnie z art. 1008 k.c. spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku  - wydziedziczyć, jeżeli uprawniony do zachowku:

-    wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

-    dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,

-    uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

        Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się po pięciu latach od ogłoszenia testamentu.

 

Przygotował: Krzysztof Szwajda 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11546
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020