Home / Artykuły / Skarbówka planuje żądać łamania tajemnicy zawodowej

Skarbówka planuje żądać łamania tajemnicy zawodowej

25 maja 2017 0 637

     Ministerstwo finansów 10 maja opublikowało komunikat ostrzegający przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji. Chodzi o sztuczne zaniżanie przychodów z działalności gospodarczej przez kupno obligacji spółki - córki, których odsetki wynoszą około równowartości jej dochodu, przez co spółka - córka nie płaci podatku CIT, bo nie wykazuje dochodu, a dochód FIZ to odsetki od obligacji ustawowo niepodlegające opodatkowaniu.

     Według Ministerstwa Finansów jest to działanie sprzeczne z celem i przedmiotem ustawy podatkowej prowadzące do uzyskania korzyści podatkowej przez unikanie opodatkowania

     Po opisaniu tego mechanizmu komunikat przedstawia zalecenia dla organów kontroli skarbowej obejmujące zwrócenie szczególnej uwagi na pracę doradców podatkowych i prawnych poprzez zapoznawanie sie z fakturami z tytułu doradztwa prawnego i podatkowego, oraz dowody realizacji tych usług załączone do faktur. W przypadku stwierdzenia sztuczności transakcji uzasadniających użycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania autor komunikatu grozi przypisaniem doradcy pomocnictwa w popełnieniu czynów zabronionych w Kodeksie Karnym Skarbowym.

    Powyższe zalecenia godzą w podstawowe dobra doradców i ich klientów, gdyż usługi doradców prawnych i podatkowych jako zawodów zaufania publicznego są objęte zasadami tajemnicy zawodowej. Faktury zawierają usługi i czynności wykonywane dla klientów, którzy ufają swoim zleceniobiorcom, że działają oni z dochowaniem najwyższej staranności. Dodatkowo jednym z potencjalnych dowodów ma być korespondencja z klientem chroniona także przez tajemnicę korespondencji.

     Komunikat nie zawiera procedur pozyskiwania tych danych dlatego przypominamy, że żądanie ujawnienia informacji o objętych umową zlecenia miedzy klientem, a organem doradczym może odbyć się tylko w drodze sadowego zwolnienia z tajemnicy zawodowej, a wszelkie próby żądania ujawnienia tych danych bez sądowego nakazu ujawnienia ich są sprzeczne z prawem i muszą być zignorowane.

     Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że dnia 22 maja wystosuje kolejny komunikat dotyczący optymalizacji podatkowych.

     Cały komunikat pod poniższym linkiem:

http://http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ostrzezenie-mf-przed-optymalizacja-podatkowa-fiz-z-wykorzystaniem-obligacji?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikat

 

Przygotował: Aleksander Kalinkiewicz

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
112 0 10159
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2019