Home / Artykuły / Ustalenie treści umowy przewozu w międzynarodowym przewozie drogowym towarów – zagadnienie kolejności stosowania aktów prawnych w procesie ustalenia treści umowy przewozu

Ustalenie treści umowy przewozu w międzynarodowym przewozie drogowym towarów – zagadnienie kolejności stosowania aktów prawnych w procesie ustalenia treści umowy przewozu

06 maja 2016 0 1690

         Zgodnie z art. 775 k.c. przepisy tytułu XXV umowa przewozu stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle,  o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami. Zatem przepisy kodeksu cywilnego normujące treść umowy przewozu znajdują zastosowanie kształtując treść umowy przewozu wtedy, gdy przewóz którego dotyczy umowa nie znajduje regulacji w przepisach odrębnych.

         Do umów przewozu z międzynarodowym przewozie drogowym towarów w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie normy prawne konwencji z dnia 19 maja 1956 roku o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), zgodnie bowiem z art. 1 ust 1 konwencji jej zakres zastosowania obejmuje wszelkie umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosowanie do ich oznaczenia w umowie znajduje się w dwóch różnych krajach z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się. Konwencja  o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) znajduje zastosowanie przed przepisami ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 roku także wtedy, gdy stronami umowy przewozu są podmioty krajowe. Rzeczpospolita Polska jest bowiem stroną konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, co w związku z art. 1 ust 1 konwencji kwalifikuje jej normy do stosowania w zakresie umowy przewozu zawartej przez podmioty polskie, jeżeli umowa dotyczy przewozu transgranicznego, a przynajmniej miejsce załadunku przesyłki zgodnie z umową znajduje się w jednym z państw stron konwencji. Ponadto zgodnie z § 1 ust 3 ustawy prawo przewozowe przepisy ustawy stosuje się do przewozów międzynarodowych,  jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. Zatem stosowanie przepisów ustawy prawo przewozowe znajduje  zastosowanie do umowy przewozu zawartej przez podmioty krajowe w międzynarodowym drogowym przewozie towarów w drugiej kolejności po normach konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, a przed przepisami tytułu XXV kodeksu cywilnego, umowa przewozu zgodnie z art. 775 k.c.

 

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Bańczyka w Katowicach

 

-  Konwencja z dnia 19 maja 1956 roku o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000179&find_code=SYS&local_base=TEK01

-   Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku. Prawo przewozu.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840530272

-   Kodeks cywilny tytuł XXV. Umowa przewozu.

Tytuł XXV. Umowa przewozu (art. 774 - 793) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 774 - 775) 
Dział II. Przewóz osób (art. 776 - 778) 
Dział III. Przewóz rzeczy (art. 779 - 793) 

 

 

 

 

 

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
126 0 12305
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021