Najnowsze artykuły

Zapis windykacyjny jest w polskim prawie cywilnym instytucją stosunkowo nową bowiem przepisy dotyczące zapisu windykacyjnego weszły w życie dnia
23 października 2011 roku i uregulowane zostały w art. 9811 – 9816 Kodeksu cywilnego. Instytucja ta umożliwia spadkodawcy przekazanie określonych
w testa [...]

22 listopada 2016 0 1176

Ustawodawca w 2009 roku wprowadził do polskiego porządku prawnego nową, długo wyczekiwaną instytucję upadłości konsumenckiej. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospod [...]

21 listopada 2016 0 875

W ostatnim czasie rozwój wielu portali społecznościowych doprowadził do ewoluowania społeczeństwa informacyjnego. Wśród specyficznych cech nowych serwisów społecznościowych zwraca się uwagę przede wszystkim na dostęp indywidualnych użytkowników, którzy mogą występować w charakterze odbiorców i nadaw [...]

16 listopada 2016 0 919

Mediacja jest podstawową i najbardziej znaną alternatywną metodą rozwiązywania sporów, nazywaną niekiedy królową ADR (Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Pozasądowych). Mediacja to niewiążąca metoda rozwiązywania sporów z udziałem neutralnej osoby trzeciej, której zadaniem jest pomoc stronom z [...]

15 listopada 2016 0 975

Co do zasady sprawca wypadku, objęty polisą ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej, może ubiegać się o wypłacenie odszkodowania
za wyrządzoną poszkodowanemu szkodę przez ubezpieczyciela. Istnieją jednak uzasadnione przypadki, w których to ubezpieczyciel [...]

14 listopada 2016 0 1206

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką, która na zasadzie
art. 151 Kodeksu spółek handlowych może zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółkę założyć może zarówno jedna jak i więcej osób
za wyjątkiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. [...]

07 listopada 2016 0 821
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
113 0 10402
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020