Najnowsze artykuły

Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka [...]

19 grudnia 2016 0 1206

Prawodawca w Konstytucji zawarł przepis stanowiący podstawę ustroju gospodarczego w Polsce. Zgodnie z art. 20 Konstytucji społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustr [...]

12 grudnia 2016 0 1146

Umowa konsorcjum jest tzw. umową nienazwaną bowiem nie jest ona uregulowana przez ustawodawcę w żadnym akcie normatywnym (za wyjątkiem art. 73 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, który reguluje instytucję Konsorcjum bankowego). [...]

07 grudnia 2016 0 1573


Europejskie Poświadczenie Spadkowe w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie u [...]

05 grudnia 2016 0 1228


Bitcoin jest jedną z pierwszych implementacji koncepcji kryptowaluty, która została opisana przez programistę Wei Daia w 1998 roku. Sama koncepcja bitcoina w obecnej formie powstała w 2008 roku, a jej autorem jest skrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, członek listy mailingowej metzdowd. [...]

28 listopada 2016 0 1064

Zapis windykacyjny jest w polskim prawie cywilnym instytucją stosunkowo nową bowiem przepisy dotyczące zapisu windykacyjnego weszły w życie dnia
23 października 2011 roku i uregulowane zostały w art. 9811 – 9816 Kodeksu cywilnego. Instytucja ta umożliwia spadkodawcy przekazanie określonych
w testa [...]

22 listopada 2016 0 1584
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11767
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020