Najnowsze artykuły

Umowa przechowania ze względu na jej zobowiązujący charakter, uregulowana została w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego dotyczącej umów. Istotą przechowania jest zobowiązanie się przechowawcy do zachowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej oddanej mu na przechowa [...]

02 listopada 2016 0 1509

Umowa pożyczki jest umową konsensualną, która została uregulowana w art. 720-724 Kodeksu cywilnego. Istotą umowy pożyczki jest zobowiązanie się dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się d [...]

24 października 2016 0 1039

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Europa przeżywa boom komunikacyjny. Dla milionów Europejczyków podróże stały się codziennością. Martwi jednak niska świadomość pasażerów w kwestii przysługujących im praw podczas podróży. Pasażerowie powinni dysponować pełną wiedzą w kwestii przepisów dotyczących po [...]

21 października 2016 0 952

Zgodnie z artykułem 115 Kodeksu pracy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odszkodowanie przysługujące pracodawcy za niewykonane lub nienależycie w [...]

18 października 2016 0 1411

Prawa pacjenta są uregulowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 68 Konstytucji każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Prawo do ochrony zdrowia jest prawem drugiej generacji, jednakże pozostaje w ścisłym związku z [...]

17 października 2016 0 1022

Zgodnie z brzmieniem art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego osoba powołana do spadkobrania może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się o tytule swojego powołania. Niejednokrotnie natomiast zdarza się, że spadkobierca jeszcze przed u [...]

11 października 2016 0 5286
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11546
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020