Najnowsze artykuły

Opowiadając się za przyjęciem jako zasady odpowiedzialności przewoźnika domniemania winy, przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika będzie zdarzenie, z którym jest związana wina domniemana, szkoda i związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym opóźnienie a szkodą. [...]

20 września 2016 0 2313

Ustalenie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika za opóźnienie w przewozie, możliwe jest poprzez ustalenie relacji treści art. 17 ust. 1 konwencji CMR względem art. 17 ust. 2 konwencji CMR. Zasada odpowiedzialności obiektywnej stanowi treść normy art. 17 ust. 1 konwencji CMR z odwołan [...]

19 września 2016 0 1773

Zgodnie z art. 19 konwencji CRM opóźnienie terminu dostawy ma miejsce wówczas, kiedy towar nie został dostarczony w umówionym terminie lub, o ile nie umówiono terminu, jeżeli faktyczny czas trwania przewozu, uwzględniając okoliczności [...]

16 września 2016 0 1806

Adwokat Piotr Bańczyk informuje, że kryterium zaliczenia konkretnego prawa do majątku wspólnego jest nabycie tego prawa choćby przez jednego z małżonków w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. [...]

09 września 2016 0 5637

W pierwszej kolejności warunki reklamacji regulują przepisy ustawy o usługach turystycznych, a następnie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ustawa o usługach turystycznych w art. 11 b ogranicza odpowiedzialność biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wy [...]

30 sierpnia 2016 0 1080

Na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Ustawodawca przewidział cały szereg istotnych zmian tak w prawie cywilnym materialnym, jak i procedurze. [...]

29 sierpnia 2016 0 936
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
122 0 11201
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020