Najnowsze artykuły

Przepis art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. [...]

04 lipca 2016 0 3072

Kwestia ta nie jest jednolicie sprecyzowana w orzecznictwie i doktrynie podkreśla adwokat Piotr Bańczyk. W tym zakresie możemy spotkać się z dwoma odmiennymi stanowiskami, natomiast należy przychylić się do poglądu, iż nie można żądać zwrotu tego świadczenia.
[...]

28 czerwca 2016 0 2816

Instytucja odroczenia wykonania kary jest jednym z odstępstw od obowiązku bezzwłocznego wykonania kary. O odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd orzeka dopóki skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a zatem przed przyjęciem go do zakładu karnego. [...]

27 czerwca 2016 0 3500

W dzisiejszym świecie wartość domen internetowych jest nieoceniona. Mają one charakter zarówno identyfikacyjny, reklamowy i informacyjny. Bardzo często domeny internetowe pełnią funkcję wirtualnych wizytówek identyfikujących konkretne osoby bądź przedsiębiorców. [...]

21 czerwca 2016 0 2248

Adwokat Piotr Bańczyk stwierdza że skutki zaspokojenia w toku procesu roszczenia dochodzonego w powództwie nie zostały w sposób bezpośredni rozstrzygnięte w kodeksie postępowania cywilnego przez ustawodawcę [...]

20 czerwca 2016 0 3961

Jedną z fundamentalnych zasad polskiego prawa cywilnego jest zasada swobody umów. Wyrażona została w treści art. 353 ¹ Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) [...]

14 czerwca 2016 0 1686
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 12131
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021