Najnowsze artykuły

Zagadnienie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia uregulowane zostało w tytule XXII Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 734 k.c. przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do określonej czynności prawnej, dla dającego zlecenie. [...]

18 kwietnia 2017 0 606

Zgodnie z art. 2 ustawy o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na [...]

11 kwietnia 2017 0 734

Uchwałą nr 38/2015 z dnia 27 czerwca 2015 roku Naczelna Rada Adwokacka przyjęła jednolity tekst Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach.

Zgodnie z § 5 pkt. 2 adwokat powinien przechowywać dokumenty związane z prowadzeniem sprawy przez okres jednego [...]

10 kwietnia 2017 0 5505


Każde przejście majątku powinno mieć swoje umocowanie prawne, zgodnie bowiem z art. 405 kodeksu cywilnego, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
[...]

31 marca 2017 0 761

Bardzo często w powszechnym obrocie gospodarczym spotkać się można z pojęciem umowy przedwstępnej. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pojęcie umowy przedwstępnej oraz skutki jej zawarcia zostały precyzyjnie określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

[...]

27 marca 2017 0 902

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej zostało uregulowane w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych w rozdziale 5.

Pod pojęciem zezwolenia należy rozumieć uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób zgodny z prawem. Organ zezwalający nie może od [...]

24 marca 2017 0 921
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
111 0 9983
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2019