Najnowsze artykuły

Z dniem 1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 38). Zgodnie z nią wiek emerytalny zostanie obniżony i wynosić będzie – 60 lat dla kobiet i 65 [...]

08 września 2017 0 1504

Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. ”Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny, to znaczy to, że jest zależna od niemożności realizacji roszczenia z majątku... [...]

03 lipca 2017 0 999

Zgodnie z art. 13 § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. [...]

12 czerwca 2017 0 2159

W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę rozwój techniki, w zasadzie każdy każdą informację może zdobyć, poprzez podsłuchy, małe kamerki, czy po prostu włamanie się na cudzego maila. Pamiętać jednak należy, że nielegalne uzyskanie informacji jest czynem zabronionym i sankcjonowanym przez art. 267k.k [...]

02 czerwca 2017 0 1285

W świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżeństwo może zostać rozwiązane przez rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. [...]

26 maja 2017 0 974

Ministerstwo finansów 10 maja opublikowało komunikat ostrzegający przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji. Chodzi o sztuczne zaniżanie przychodów z działalności gospodarczej przez kupno obligacji spółki - córki, których odsetki wynoszą około równowartości jej dochodu.... [...]

25 maja 2017 0 850
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
122 0 11199
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020