Najnowsze artykuły

Zgodnie z art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Zgodnie jednak z art. 46 § 1 k.p.c. strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest... [...]

20 lutego 2017 0 1510

W doktrynie prawa ubezpieczeń społecznych wysuwano tezę, że na tle stosunku zatrudnienia, stosunek ubezpieczeniowy powstaje między trzema podmiotami: instytucją wykonującą ubezpieczenia społeczne, pracownikiem i pracodawcą . [...]

14 lutego 2017 0 1044

Śmierć osoby bliskiej jest trudnym doświadczeniem szczególnie dla najbliższych. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej. [...]

13 lutego 2017 0 694

Zastaw rejestrowy jest atrakcyjną i popularną formą zabezpieczenia wierzytelności funkcjonującą w polskim prawie na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 6 grudnia 1996 roku. [...]

06 lutego 2017 0 1549

Powszechnie przyjmuje się, że do przelewu wierzytelności na zabezpieczenie stosowane są przepisy o przelewie wierzytelności (art. 509 § 1) Kodeksu cywilnego. Należy zwrócić jednak uwagę, że jest to szczególny rodzaj przelewu wierzytelności, różniący się celem w jakim jest dokonywany. [...]

02 lutego 2017 0 1879

Postępowanie pojednawcze umożliwia zawarcie ugody sądowej bez wszczynania procesu. W praktyce wierzyciele wykorzystują je przede wszystkim do przerywania biegu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub [...]

31 stycznia 2017 0 845
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
113 0 10402
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020